migratiemanagement-smoel

Migration Match is gespecialiseerd in ICT-migraties
Wij schuiven vaak bij klanten aan tafel om vastgelopen ICT migraties vlot te trekken. Omdat wij als geen ander in staat zijn de complexiteit en de hoeveelheid werk van ICT-migraties te managen.

Migration Match heeft een eigen(wijze) visie op het doen van migratieprojecten en heeft op basis daarvan haar eigen migratie management methode M3© ontwikkeld. Wij onderkennen dat het zwaartepunt van een migratie ligt in de voorbereiding en niet in de technische uitvoering van de migratie.

Verzamelen, repareren, definiëren
Voor een snelle en succesvolle ICT werkplekmigratie is het noodzakelijk dat de doelomgeving waarnaar men migreert gedefinieerd en gespecificeerd is. Het is essentieel dat infrastructuur en product- dienstcombinaties passen bij de businessprocessen en werkstijlen van de organisatie. Daarbij maakt het niet uit of de doelomgeving wordt beheerd door de eigen organisatie of een externe leverancier.

Voor een snelle en succesvolle ICT werkplekmigratie is het evenzeer belangrijk dat de oude omgeving bekend is. Het is noodzakelijk te weten wat er is en hoe het wordt gebruikt.